ZAPYTANIA OFERTOWE:

Data: 2019-10-23
Nr zapytania ofertowego: GD/Go to Brand/11/2019

Na: Organizację wyjazdu na targi Casual Connect Asia w Shenzhen/Hong Kong na potrzeby projektu pt. „Udział GameDesire w programie promocji branży IT/ICT celem promocji marek produktowych oraz rozwoju działalności eksportowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, III Oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Data: 2019-07-08
Nr zapytania ofertowego: GD/Go to Brand/10/2019

Na: Organizację wyjazdu na targi Casual Connect USA w Disneyland (California) na potrzeby projektu pt. „Udział GameDesire w programie promocji branży IT/ICT celem promocji marek produktowych oraz rozwoju działalności eksportowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, III Oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Data: 2018-10-17
Nr zapytania ofertowego: GD/Go to Brand/8/2018

Na: Wykonanie projektu i zabudowa powierzchni wystawienniczej na targach GSTAR (Busan, Korea Południowa) wraz z montażem i demontażem, z uwzględnieniem wykonania i montażu panelu informacyjnego programu GO TO BRAND wg wytycznych Marki Polskiej Gospodarki (MPG) i PARP dla projektu nr POIR.03.03.03-12-0064/17 pt. „Udział GameDesire w programie promocji branży IT/ICT celem promocji marek produktowych oraz rozwoju działalności eksportowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, III Oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Data: 2018-10-09
Nr zapytania ofertowego: GD/Go to Brand/9/2018

Na: Organizację wyjazdu na targi G-STAR w Pusan (Korea Południowa) oraz Casual Connect Asia 2018 (Shenzhen, Chiny) dla projektu nr POIR.03.03.03- 12-0064/17 pt. „Udział GameDesire w programie promocji branży IT/ICT celem promocji marek produktowych oraz rozwoju działalności eksportowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, III Oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Data: 2018-09-03
Nr zapytania ofertowego: GD/Go to Brand/7/2018

Na: Organizację wyjazdu na targi Casual Connect Belgrad dla projektu nr POIR.03.03.03-12-0064/17 pt. „Udział GameDesire w programie promocji branży IT/ICT celem promocji marek produktowych oraz rozwoju działalności eksportowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, III Oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Data: 2018-04-23
Nr zapytania ofertowego: GD/Go to Brand/6/2018

Na: Działania informacyjno-promujące nowe gry mobilne Gamedesire na rynku amerykańskim dla projektu nr POIR.03.03.03-12-0064/17 pt. „Udział GameDesire w programie promocji branży IT/ICT celem promocji marek produktowych oraz rozwoju działalności eksportowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, III Oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Data: 2018-01-12
Nr zapytania ofertowego: GD/Go to Brand/5/2018

Na: Działania informacyjno-promujące nowe gry mobilne Gamedesire na rynku brazylijskim dla projektu nr POIR.03.03.03-12-0064/17 pt. „Udział GameDesire w programie promocji branży IT/ICT celem promocji marek produktowych oraz rozwoju działalności eksportowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, III Oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Data: 2018-01-09
Nr zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

Na: Wykonanie studium wykonalności na potrzeby projektu pt. „Opracowanie technologii multiplatformowego silnika SGE (Scriptable Game Engine)” o nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.


Data: 2017-12-11
Nr zapytania ofertowego: GD/Go to Brand/4/2017

Na: Organizację wyjazdu na targi Casual Connect USA na potrzeby projektu pt. „Udział GameDesire w programie promocji branży IT/ICT celem promocji marek produktowych oraz rozwoju działalności eksportowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, III Oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Data: 2017-09-11
Nr zapytania ofertowego: GD/Go to Brand/3/2017

Na: Organizację indywidualnej misji gospodarczej do Brazylii na potrzeby projektu nr POIR.03.03.03-12-0064/17 pt. „Udział GameDesire w programie promocji branży IT/ICT celem promocji marek produktowych oraz rozwoju działalności eksportowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, III Oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Data: 2017-07-28
Nr zapytania ofertowego: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

Na: Zakup 5 licencji w formie miesięcznej subskrypcji na oprogramowanie Framework Qt – na potrzeby projektu pt. „Opracowanie technologii multiplatformowego silnika SGE (Scriptable Game Engine)” o nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.


Data: 2017-05-31
Nr zapytania ofertowego: GD/Go to Brand/2/2017

Na: Organizację wyjazdu na targi Casual Connect USA na potrzeby projektu pt. „Udział GameDesire w programie promocji branży IT/ICT celem promocji marek produktowych oraz rozwoju działalności eksportowej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, III Oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Data: 2017-04-12
Nr zapytania ofertowego: GD/Go to Brand/1/2017

Na: Organizację wyjazdu na targi Casual Connect ASIA na potrzeby projektu pt. „Udział GameDesire w programie promocji branży IT/ICT celem promocji marek produktowych oraz rozwoju działalności eksportowej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, III Oś priorytetowa „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


Data: 2017-04-20
Nr zapytania ofertowego: GD/GameInn/1/2017

Na: Odpłatne korzystanie z dostępu do zintegrowanego pakietu aplikacji oprogramowania biurowego na potrzeby projektu pt. „Opracowanie systemu usług sieciowych dla gier i aplikacji mobilnych w oparciu o rozwiązania kontenerowe w chmurze - platformy SGS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.2 Sektorowe Programy B+R: GameInn.


Data: 2017-04-20
Nr zapytania ofertowego: GD/GameInn/2/2017

Na: Odpłatne korzystanie z dostępu do zintegrowanego środowiska programistycznego do tworzenia trójwymiarowych oraz dwuwymiarowych gier komputerowych na potrzeby projektu pt. „Opracowanie systemu usług sieciowych dla gier i aplikacji mobilnych w oparciu o rozwiązania kontenerowe w chmurze - platformy SGS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.2 Sektorowe Programy B+R: GameInn.